Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1001
Title: Визначення оптимальних геометричних параметрів циліндричних нитконапрямних машин легкої промисловості
Authors: Колиско, М. І.
Щербань, В. Ю.
Keywords: нитка
натяг
напрямна поверхня
кут охоплення
зминання
жорсткість на згин
нить
натяжение
направляющая поверхность
угол охвата
сминаемость
жесткость на изгиб
thread tension guide surface
an angle of
crumpling
bending stiffness
Issue Date: 2014
Citation: Колиско М. І. Визначення оптимальних геометричних параметрів циліндричних нитконапрямних машин легкої промисловості [Текст] / М. І. Колиско, В. Ю. Щербань // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 1 (75). - C. 55-60.
Abstract: Оптимізація геометричних параметрів циліндричних нитконапрямних машин легкої та текстильної промисловості, яка базується на комплексних теоретичних дослідженнях взаємодії ниток з напрямними з урахуванням зминання, жорсткості на згин та нелінійної залежністю коефіцієнта та сили тертя, спрямована на зменшення натягу ведучої гілки нитки, що дозволить уникнути її обриву та підвищити продукційність технологічного обладнання та якість кінцевої продукції. Проведення комплексних теоретико-експериментальних досліджень процесу взаємодії реальних ниток з направляючими і робочими органами технологічного устаткування з урахуванням багатофакторної залежності даного процесу з використанням сучасних засобів і пристроїв реєстрації вихідних параметрів, активного планування експерименту, прикладного програмного забезпечення для ЕОМ дозволило отримати оптимальні геометричні параметри ниткоспрямовувачів машин легкої і текстильної промисловості. Отримані рівняння для визначення натягу нитки з урахуванням жорсткості на згин, зминання та нелінійної залежності фрикційних властивостей. Оптимізовані параметри системи ниткоподачі, що дозволило знизити обривність і, як наслідок, підвищити продуктивність технологічного устаткування і якість продукції, що випускається.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1001
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V75_P055-060.pdf247.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.