Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1029
Title: Право на виконання рішення, постановленого на користь особи у цивільній справі, як складова конвенційного права на справедливий суд
Authors: Ятченко, Є. О.
Issue Date: 2015
Citation: Ятченко Є. О. Право на виконання рішення, постановленого на користь особи у цивільній справі, як складова конвенційного права на справедливий суд / Є. О. Ятченко // Європейська конвенція з прав людини та судочинство в Україні : збірник наукових праць / За ред. В. І.Бобрика. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 156–172.
Abstract: Незабезпечення державою своєчасного і належного виконання судових рішень в умовах сьогодення є однією із найбільш нагальних проблем у сфері судочинства України. На сьогодні в Україні виконується лише кожне третє рішення суду, а тому цілком закономірним є той факт, що постійно зростає кількість заяв, поданих проти держави Україна до Європейського суду з прав людини (надалі – Європейський Суд), зокрема й щодо тривалого невиконання рішень національних судів. Саме питання невиконання або неналежного виконання рішень національних судів порушується в більшості скарг проти України, що надходять до Європейського Суду. Невиконання судових рішень негативно впливає на авторитет національної судової влади, та й держави України вцілому, оскільки в цьому разі не досягається кінцева мета правосуддя – захист прав та інтересів осіб, реальне поновлення їхніх порушених прав. При цьому Україна зазнає ще й чималих фінансових збитків. Відтак Україна має адекватно відреагувати на цей виклик часу та вжити необхідних заходів з метою зміни існуючого стану справ у судовій системі, в тому числі й в питанні виконання судових рішень.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1029
Appears in Collections:Кафедра господарського права (ГП)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160223_503.pdf272.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.