Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1033
Title: Нейроменеджмент організацій як інструмент підвищення якості життя людей у сучасному суспільстві
Other Titles: Neyromanagement organizations as a tool to improve the quality of life in modern society
Нейроменеджмент организаций как инструмент повышения качества жизни людей в современном обществе
Authors: Бондаренко, Світлана Михайлівна
Keywords: нейроменеджмент
організація
персонал
споживачі
neyromanagement
organization
staff
consumers
нейроменеджмент
организация
персонал
потребители
Issue Date: May-2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Citation: Бондаренко С. М. Нейроменеджмент організацій як інструмент підвищення якості життя людей у сучасному суспільстві [Текст] / С. М. Бондаренко // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28-30 травня 2015 року. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - С. 124-125.
Abstract: Нейроменеджмент організацій дає можливість, знаючи особливості людського мозку, досягати успіху в бізнесі. Нестандартні підходи нейроменеджменту призводять до підвищення якості управління організаціями, що в свою чергу, позитивно відображається на якості їх пропозиції та задоволеності споживачів, співробітників і всіх заінтересованих сторін, а це є основою для підвищення якості життя людей у сучасному суспільстві.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1033
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
нейроменеджмент.pdf114.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.