Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1131
Title: Акустичний контроль конструкційних матеріалів з використанням амплітудно-залежного внутрішнього тертя
Other Titles: Акустический контроль конструкционных материалов с использованием амплитудно-зависимого внутреннего трения
Acoustic control of construction materials using amplitude-dependent internal friction
Authors: Зенкін, Анатолій Семенович
Лісовець, Сергій Миколайович
Здоренко, В. Г.
Keywords: багатофакторний експеримент
границі зерен
зондуюча акустична хвиля
коефіцієнт поглинання
пакети коливань
план другого порядку
полікристалічний матеріал
фазова швидкість
многофакторный эксперимент
границы зёрен
зондирующая акустическая волна
коэффициент поглощения
пакеты колебаний
план второго порядка
поликристаллический материал
фазовая скорость
multiple-factor experiment
grain boundaries
probing acoustic wave
absorption coefficient
packages oscillation
plan of the second order
polycrystalline material
phase velocity
Issue Date: 2015
Citation: Зенкін А. С. Акустичний контроль конструкційних матеріалів з використанням амплітудно-залежного внутрішнього тертя / А. С. Зенкін, С. М. Лісовець, В. Г. Здоренко // Метрологія та прилади. — 2015. — № 6 (56). — С. 24—27.
Abstract: В статті розглянуто дослідження міцністних характеристик “м’яких” полікристалічних матеріалів, зокрема латуней, шляхом їх зондування акустичними хвилями, що складаються з двох різних за амплітудами пакетів коливань. В основу дослідження покладено явище амплітудно-залежного внутрішнього тертя (АЗВТ), яке полягає в залежності коефіцієнта поглинання та швидкості акустичної хвилі від її амплітуди, причому ступінь зміни цих параметрів залежить також від міцністних характеристик матеріалів, що досліджуються.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1131
ISSN: 2307-2180
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Титульний лист і зміст.pdfТитульний лист і зміст139.01 kBAdobe PDFView/Open
Стаття.pdfСтаття563.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.