Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1155
Title: Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки
Authors: Діденко, Є. О.
Keywords: ризик
економічна безпека
етапи оцінювання
середнє значення
середньоквадратичне відхилення
семі квадратичне відхилення
коефіцієнт варіації
коефіцієнт семі варіації
коефіцієнт сподіваної зміни рівня
риск
экономическая безопасность
этапы оценки
среднее значение
среднеквадратичное отклонение
ожидаемое изменение уровня
risk
economic safety
evaluation stages
deviation
the expected change in the level
Issue Date: 2015
Citation: Діденко Є. О. Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко // Технології та дизайн. - 2015. - № 1 (14). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_1_19.
Abstract: Стаття присвячена підходу до оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства, що ґрунтується на визначеному рівні економічної безпеки. Представлена методика передбачає визначення загального рівня ризикованості господарювання підприємства та дозволяє додатково оцінити ймовірність його зміни протягом подальших періодів діяльності.
Статья посвящена подходу к оценке риска хозяйственной деятельности предприятия, который основывается на определении уровня экономической безопасности. Эта методика предполагает определение общего уровня риска деятельности предприятия и позволяет дополнительно оценить вероятность его изменения в будущем.
The article is devoted to the approach to risk assessment of business, which is based on determining the level of economic safety. This technique involves determining the overall risk level of the company and allows further assess the likelihood of change in the future.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_1_19
http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1155
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2015_N1_19.pdf135.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.