Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1223
Title: Альтернативні методи освітлення в контексті вирішення питання підвищення енергоефективності інтер'єрного простору ВНЗ
Authors: Сафронова, О. О.
Keywords: енергозберігаючі технології освітлення
поліфункціональні учбові комплекси
енергоефективність вищих навчальних закладів
світлодіодні прилади освітлення
энергосберегающие технологии освещения
полифункциональные учебные комплексы
энергоэффективность высших учебных заведений
светлодиодные устройства освещения
energy saving technologies of lighting
multifunctional educational complexes
energy efficiency of higher educational institutions
light-diode devices of lighting
Issue Date: 2013
Citation: Сафронова О. О. Альтернативні методи освітлення в контексті вирішення питання підвищення енергоефективності інтер'єрного простору ВНЗ [Текст] / О. О. Сафронова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 6 (74). - C. 166-174.
Abstract: У роботі розглядається концепція підвищення енергоефективності вищих навчальних закладів за рахунок використанням енергозберігаючих технологій освітлення на базі світлодіодних приладів з врахуванням типологічних особливостей формування структури архітектурного простору цих закладів.
В статье рассматривается концепция повышения энергоэффективности высших учебных заведений за счет использования энергосберигающих технологий освещения на базе светлодиодных устройств с учетом типологических особенностей формирования структуры интерьерного пространства этих заведений.
In the article the concept of increasing energy efficiency of higher educational institutions is considered at the expense of using energy saving technologies of lighting on the basis of light-diode devices based on the typological features of formation of structure of interior space of these institutions is considered.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1223
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V74_P166-174.pdf457.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.