Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1314
Title: Застосування інтерфейсу SPI для зв’язку мікроконтролера із периферійними пристроями
Authors: Лісовець, С. М.
Keywords: послідовний периферійний інтерфейс
ведучий пристрій
ведений пристрій
аналого-цифровий перетворювач
мікроконтролер
диференціальна нелінійність
інтегральна нелінійність
последовательный периферийный интерфейс
ведущее устройство
ведомое устройство
аналого-цифровой преобразователь
микроконтролер
дифференциальная нелинейность
интегральная нелинейность
serial peripheral interface
driving equipment
driven equipment
analog-to-digital converter
microcontroller
differential nonlinearity
integral nonlinearity
Issue Date: 2015
Citation: Лісовець С. М. Застосування інтерфейсу SPI для зв’язку мікроконтролера із периферійними пристроями [Текст] / С. М. Лісовець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 73-78.
Abstract: Розширено функціональні можливості засобів автоматизації шляхом підключення до мікроконтролера різних периферійних пристроїв за допомогою інтерфейсу SPI. Методика полягає у дослідженні режимів обміну даними між мікроконтролерами типу ATMega32 фірми Atmel та такими периферійними пристроями, як мікросхема аналого-цифрового перетворювача MCP3204, які є складовими частинами плати AVRPLC16 v6 PLC System виробництва MikroElektronika D.O.O. Отримано рекомендації щодо вибору режимів роботи мікроконтролерів типу ATMega32 фірми Atmel та побудови схем підключення до них периферійних пристроїв на прикладі мікросхеми аналого-цифрового перетворювача MCP3204. Встановлено, що застосування інтерфейсу SPI дозволяє виконувати до кількох десятків тисяч вибірок сигналів за одну секунду, забезпечивши, таким чином, отримання даних про швидкоплинні технологічні процеси. Застосування інтерфейсу SPI дозволяє будувати складні системи автоматизації із мінімізацією витрат на підключення периферійних пристроїв.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1314
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P073-078.pdf223.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.