Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1315
Title: Математичний експеримент по оцінці впливу параметрів круглов’язальної машини KO-2 на динамічні навантаження приводу
Authors: Музичишин, С. В.
Піпа, Б. Ф.
Keywords: в’язальна машина
привід в’язальної машини
динамічні навантаження привода
математичний експеримент
рівняння регресії
вязальная машина
привод вязальной машины
динамические нагрузки привода
математический эксперимент
уравнение регрессии
knitting machine
knitting machine drive
dynamic drive load
mathematical experiment
the regression equat
Issue Date: 2015
Citation: Музичишин С. В. Математичний експеримент по оцінці впливу параметрів круглов’язальної машини KO-2 на динамічні навантаження приводу [Текст] / С. В. Музичишин, Б. Ф. Піпа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 79-84.
Abstract: Використані сучасні математичні методи планування, аналізу та статистичної обробки результатів експерименту динамічних процесів у в’язальних машинах та автоматах. На основі аналізу особливостей круглов’язальних машин встановлена доцільність використання методів математичного планування та проведення експериментальних досліджень впливу параметрів машини на динамічні навантаження, що виникають в приводі під час пуску. Виявлено основні параметри, що впливають на величину динамічних навантажень. В результаті виконаних досліджень одержані рівняння регресії, що дозволяють оперативно знаходити величину динамічних навантажень привода в залежності від основних параметрів машини. Результати досліджень можуть бути використані для розрахунку динамічних навантажень та оцінки впливу параметрів привода на їх величину будь-яких типів в’язальних машин та автоматів. Розроблено метод математичного експерименту оцінки впливу параметрів круглов’язальних машин типу КО на динамічні навантаження приводу. Розроблено інженерний метод проведення математичного експерименту по оцінці впливу параметрів круглов’язальної машини на динамічні навантаження привода.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1315
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P079-084.pdf197.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.