Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1320
Title: Теоретичні засади використання нечітких алгоритмів та нейромережевих технологій для управління реалізацією проектів на підприємствах
Authors: Осталецький, В. Б.
Keywords: нечітка логіка
нейромережеве моделювання
управління проектами
системи прийняття рішень
експертні системи
аналіз наслідків
нечеткая логика
нейросетевое моделирование
управление проектами
системы принятия решений
экспертные системы
анализ последствий
fuzzy logic
neural network modeling
project management
decision-making system
expert systems
impact analysis
Issue Date: 2015
Citation: Осталецький В. Б. Теоретичні засади використання нечітких алгоритмів та нейромережевих технологій для управління реалізацією проектів на підприємствах [Текст] / В. Б. Осталецький // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 115-121.
Abstract: Методика полягає у порівнянні загальної організаційної структури та структури інформаційних потоків підприємства з системою взаємозв’язків елементів у нейромережі. Проведено аналогії між структурою нейромережі та інформаційною структурою підприємства; сформульовано принципи щодо застосування нейромережевого моделювання в управлінні проектами. У статті розглянуто підхід до структури підприємства як до нейромережі та показано схему розподілу ресурсів проекту. Сформульовані принципи та підхід при подальшій їх математичній формалізації та адаптації до конкретного підприємства надають можливість більш ефективно управляти ресурсами проектів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1320
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P115-121.pdf229.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.