Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1323
Title: Дослідження впливу знакозмінних імпульсів тиску в технології одержання водно-етанольних розчинів
Authors: Шурчкова, Ю. О.
Дубовкіна, Ю. О.
Keywords: знакозмінні імпульси тиску
дискретно-імпульсне введення енергії
гідратація
структуроутворення
знакопеременные импульсы давлений
дискретно-импульсный ввод энергии
гидратация
структурообразование
alternating pressure pulses
discrete-pulsed input of energy
hydration
structure formation
Issue Date: 2015
Citation: Шурчкова Ю. О. Дослідження впливу знакозмінних імпульсів тиску в технології одержання водно-етанольних розчинів [Текст] / Ю. О. Шурчкова, Ю. О. Дубовкіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 137-141.
Abstract: В роботі застосовувались експериментальні методи дослідження процесів тепломасообміну і гідродинаміки в роторно-пульсаційних апаратах, хроматографічні методи досліджень водно-етанольних розчинів, методи енергетичного та економічного аналізу для визначення споживання енергії. На основі проведених досліджень запропоновано новий безперервний спосіб одержання водно-етанольних розчинів із застосуванням роторно-пульсаційних апаратів, у яких реалізуються умови знакозмінних імпульсів тиску. Обґрунтована доцільність використання методу дискретно-імпульсного введення енергії, а саме знакозмінних імпульсів тиску для одержання водно-етанольних розчинів. Використання знакозмінних імпульсів тиску в технології одержання водно-етанольних розчинів дозволяє одержувати розчини з покращеними фізико-хімічними параметрами та скоротити енергоспоживання.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1323
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P137-141.pdf324.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.