Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1345
Title: Дослідження естетичних та ергономічних характеристик костюма XVIII - початку ХХ століття для спорту та мисливства з метою розробки колекції для жінок 4-5 повнотних груп
Authors: Риженок, Д. О.
Ніколаєва, Т. І.
Keywords: історичний костюм
крій
повнотні групи
спорт
мисливство
форма
повна фігура
орнамент
структура костюма
исторический костюм
крой
полнотные группы
спорт
охота
форма
полная фигура
орнамент
структура костюма
historical costume
cut
overall groups
sports
hunting
form
full figure
ornament
structure suit
Issue Date: 2015
Citation: Риженок Д. О. Дослідження естетичних та ергономічних характеристик костюма XVIII - початку ХХ століття для спорту та мисливства з метою розробки колекції для жінок 4-5 повнотних груп [Текст] / Д. О. Риженок, Т. І. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 261-266.
Abstract: Використано методи: літературно-аналітичний, соціального опитування споживачів, історіко-графічний, системно-структурний аналіз, метод морфологічного аналізу та синтезу форм. Методом опитування споживачів відповідної категорії віку виокремлено найбільш сприятливі варіанти головних композиційних ознак форми, фактури, кольору, орнаменту та їх гармонічного поєднання у сучасному костюмі. За результатами проведення літературно-аналітичного методу складено таблиці, в яких проаналізовано та систематизовано конструктивну будову в історичному розвитку форм жіночого костюма. Методом системно-структурного аналізу досліджено тектонічну будову історичного костюма, визначено систему взаємопов’язаних елементів, найбільш важливіших для проектування костюма. Складено таблиці морфологічного аналізу та синтезу складових елементів костюма. Знайдено найбільш доцільні варіанти форми за допомогою їх мікшування. В науково-дослідницькій роботі проаналізовано та систематизовано конструктивну будову історичного жіночого костюма. Виявлено, що більш зручним для активної жінки 30-45 років буде одяг, наділений властивостями корегування за рахунок особливостей крою, на основі форм історичного костюму періоду XVIII-XX ст. для верхової їзди та мисливства. Проведені наукові дослідження надали можливість проектування сучасних форм одягу з покращеними ергономічними та естетичними властивостями за рахунок використання оптимізації об’єктів та силуетних форм, пропорційної та ритмічної будови, колористики та орнаментації поверхні матеріалів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1345
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P261-266.pdf523.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.