Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1346
Title: Аналіз причин відмов панчішно-шкарпеткових автоматів
Authors: Березін, Л. М.
Keywords: відмова
аналіз
класифікація
фрактографія
проектування
панчішно-шкарпеткові автомати
отказ
анализ
классификация
фрактография
проектирование
чулочно-носочные автоматы
failure
аnalysis
classification
fractography
designing
automatic half-hose machines
Issue Date: 2015
Citation: Березін Л. М. Аналіз причин відмов панчішно-шкарпеткових автоматів [Текст] / Л. М. Березін // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 31-36.
Abstract: Використано метод деталізації об’єкту дослідження, метод якісного аналізу діагностичного дерева відмов, методи експертних оцінок, галузеві керівні матеріали та інші нормативно-технічні документи. Запропоновано теоретичні положення та сукупність заходів для якісного аналізу відмов панчішно-шкарпеткових автоматів як складової системи забезпечення надійності. Виявлені варіанти можливих відмов, основні причини їх виникнення та можливі наслідки для використання по запитам коригування та доопрацювання конструкцій-аналогів автоматів. Запропоновано новий методологічний підхід до комплексної ідентифікації характеру виникнення, причин та наслідків відмов деталей панчішно-шкарпеткових автоматів для реалізації якісного аналізу діагностичного дерева можливих відмов на основі багатоваріантності рішень. Представлена інформація сприяє комплексному підходу щодо обґрунтування, підвищення та підтримки заданого рівня характеристик надійності об’єктів, що розглядаються, на різних стадіях їх життєвого циклу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1346
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P031-036.pdf171.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.