Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1350
Title: Зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин
Authors: Здоренко, В. Г.
Защепкіна, Н. М.
Keywords: в’язальна машина
привід в’язальної машини
динамічні навантаження приводу
фрикційна муфта
вязальная машина
привод вязальной машины
динамические нагрузки привода
фрикционная муфта
knitting machine
knitting machine drive
dynamic load drive clutch
Issue Date: 2015
Citation: Здоренко В. Г. Зниження динамічних навантажень в приводі в’язальних машин [Текст] / В. Г. Здоренко, Н. М. Защепкіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 47-51.
Abstract: Розроблено метод знаходження динамічних навантажень, що виникають в приводі в’язальних машин в період пуску та їх зниження. Використані сучасні методи досліджень динаміки механічних систем з метою оцінки ефективності використання фрикційної муфти для зниження пускових динамічних навантажень в приводі в’язальних машин. На основі аналізу особливостей роботи в’язальних машин та автоматів встановлена доцільність використання в їх приводі фрикційної муфти з регульованим крутним моментом. Запропоновано нову конструкцію привода в’язальної машини з механічною фрикційною муфтою з регульованим крутним моментом, здатну вирішити проблему ефективного зниження динамічних навантажень привода, що виникають під час пуску, незалежно від режиму роботи в’язальної машини. Виконані розрахунки, що підтверджують доцільність використання в приводі в’язальних машин та автоматів фрикційної муфти з регульованим моментом для зниження пускових динамічних навантажень. Показано що для зниження динамічних навантажень у приводах в’язальних машин під час пуску необхідно змінювати крутний момент. Розроблено нову конструкцю привода в’язальних машин з фрикційною муфтою з регульованим крутним моментом.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1350
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P047-051.pdf207.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.