Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1351
Title: Спосіб вимірювання спектра низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання
Authors: Санніков, В. Ю.
Ківа, І. Л.
Keywords: радіометричний контроль
електромагнітне випромінювання
антена
аналізатор спектру
спектральна щільність
гетеродин
радиометрический контроль
электромагнитное излучение
антенна
анализатор спектра
спектральная плотность
гетеродин
radiometric control
electromagnetic radiation
antenna
spectrum analyzer
spectral density
a local oscillator
Issue Date: 2015
Citation: Санніков В. Ю. Спосіб вимірювання спектра низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання [Текст] / В. Ю. Санніков, І. Л. Ківа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 52-58.
Abstract: Використано елементи теорії надвисокочастотного випромінювання, спектрального аналізу, теоретичні основи електротехніки та електроніки для розробки схемотехнічної структури аналізатору спектра НВЧ випромінювання. Завдяки використанню двократного перетворення частот електромагнітного випромінювання, що приймаються антеною, і виділення інформативного сигналу другої проміжної частоти вибірковим підсилювачем, що не переналаштовується по частоті, забезпечується постійність смуги аналізу в широкому діапазоні частот складових спектру, що аналізується. Вперше запропоновано введення в існуючі методи аналізу спектральної щільності потужності надвисокочастотних електромагнітних випромінювань додаткової операції змішування виділених коливань різницевих частот з монохроматичними коливаннями додаткового високочастотного (ВЧ) гетеродина, що дозволяє здійснювати другу ступень перетворення частоти в напрямку її зниження. Використання запропонованого способу в контрольно-вимірювальній техніці дозволить проводити радіометричний контроль складу і властивостей матеріалів та виробів на досить коротких (міліметрових) довжинах хвиль з можливістю підвищення роздільної здатності контролю.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1351
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P052-058.pdf192.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.