Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1353
Title: Передумови процесу моделювання технічного обслуговування підшипників суднового валопроводу
Authors: Хімічева, Г. І.
Куриляк, В. В.
Keywords: уніфікація процедур
моделювання експлуатаційних процесів
упорно-опорні підшипники
унификация процедур
моделирование эксплуатационных процессов
упорно-опорные подшипники
standardization of procedures
modeling of operational processes
thrust-bearings
Issue Date: 2015
Citation: Хімічева Г. І. Передумови процесу моделювання технічного обслуговування підшипників суднового валопроводу [Текст] / Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 6 (92). - C. 67-72.
Abstract: В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи математичного моделювання: порівняння, аналогія, аналіз, синтез. У статті обґрунтовано метод моделювання складних технічно-експлуатаційних процесів, який забезпечує методичні засади побудови математичних моделей шляхом уніфікації процедур моделювання, класифікації критеріїв оцінювання та узагальнення технологічних змінних. Обґрунтовано принципи і методи побудови моделей складних технологічних систем шляхом застосування уніфікованих процедур моделювання. Запропоновані рекомендації щодо вибору уніфікованих процедур моделювання складних технічних процесів обслуговування підшипників суднового валопроводу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1353
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V92_P067-072.pdf228.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.