Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/143
Title: Аналіз гармонійних систем пропорціонування та візуалізація художньої форми спецодягу на базі інформаційно-знакових систем
Other Titles: Анализ гармонических систем пропорционирования и визуализация художественной формы спецодежды на базе информационно-знакових систем
Analysis of harmonic and visualization proportioning overalls art forms based on information and sign systems
Authors: Колосніченко, О. В.
Keywords: дизайн-ергономічне проектування
структурно-геметричне формоутворення
біонічні принципи проектування
гармонізації системи «людина–спецодяг–середовище»
візуалізація художньої форми спецодягу
дизайн-эргономическое проектирование
структурно-геометрическое формообразование
бионические принципы проектирования
гармонизация системы «человек-спецодежда-среда»
визуализация художественной формы спецодежды
ergonomic design
structural and geometric shaping
bionic design principles
harmonization of the
Issue Date: 2015
Citation: Колосніченко, О. В. Аналіз гармонійних систем пропорціонування та візуалізація художньої форми спецодягу на базі інформаційно-знакових систем / О. В. Колосніченко // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (82) : Серія "Технічні науки". - C. 79-85.
Abstract: Досліджено механізм візуалізації та виявлення знакових структур стилістичного образу сучасного спецодягу с позиції біонічних принципів та структурно-геометричного формоутворення на основі адитивних рядів «золотого перетину». Створено закономірності гармонізації системи «людина-спецодяг-середовище» для проектування багатошарового захисного одягу із спеціальними захисними властивостями.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/143
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V82_P079-085.pdf377.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.