Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1441
Title: Проблеми своєчасного та повного відображення грошових коштів у системі бухгалтерського обліку
Authors: Григоревська, О. О.
Каленченко, Т. С.
Keywords: грошові кошти
бухгалтерський облік
безготівкові розрахунки
організація обліку
рахунки
Issue Date: 2015
Citation: Григоревська О. О. Проблеми своєчасного та повного відображення грошових коштів у системі бухгалтерського обліку / О. О. Григоревська, Т. С. Каленченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. — 2015. — Вип. 3 (33). — С. 32—42.
Abstract: Організація бухгалтерського обліку грошових коштів та їх своєчасне й повне висвітлення є досить трудомістким і, водночас, ризикованим процесом, оскільки навіть одна помилка може стати причиною цілої низки порушень і неточностей, що вплине на господарський процес та інформацію про фінансово-майновий стан підприємства. Мета дослідження полягає в огляді проблемних моментів організації бухгалтерського обліку грошових коштів та наданні пропозицій їх вирішення. Відповідно до поставлених завдань, визначимо, які полягають в удосконаленні аналітичного обліку, документування та внутрішньої звітності, що, в свою чергу, вплине на покращення діяльності підприємств у цілому. Обґрунтовано, що результат діяльності будь-якого підприємства прямо залежить від ефективної роботи підприємства, а особливо від вирішення проблем, пов’язаних з обліком грошових коштів, які є складовою діяльності підприємства. Ефективність організації обліку грошових коштів забезпечить раціональний розподіл та використання грошових коштів, а тим самим успішну фінансову діяльність підприємства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1441
ISSN: 1994-1749
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160414_302.pdf192.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.