Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/148
Title: Акустичний контроль матеріалів із неоднорідною структурою методами нелінійної акустики
Other Titles: Акустический контроль материалов с неоднородной структурой методами нелинейной акустики
Acoustic control of materials with heterogeneous structure methods of nonlinear acoustics
Authors: Лісовець, С. М.
Ківа, І. Л.
Keywords: матеріали із неоднорідною структурою
тензор деформацій
тензор напруг
багатофакторний експеримент
вхідний фактор
цільова функція
материалы с неоднородной структурой
тензор деформаций
тензор напряжений
многофакторный эксперимент
входной фактор
целевая функция
materials with a heterogeneous structure
tensor of deformations
tensor of tensions
multifactorial experiment
entrance factor
objective function
Issue Date: 2015
Citation: Лісовець, С. М. Акустичний контроль матеріалів із неоднорідною структурою методами нелінійної акустики / С. М. Лісовець, І. Л. Ківа // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (82) : Серія "Технічні науки". - C. 110-116.
Abstract: Виявлено характер впливу на результат акустичного контролю параметрів акустичної хвилі та навколишнього середовища. Використано багатофакторний експеримент з дублюванням дослідів і подальшою побудовою поліномної математичної моделі для врахування впливу на результат акустичного контролю як параметрів акустичної хвилі, таких як амплітуда і частота, так і параметрів навколишнього середовища, таких як температура. Отримано рекомендації щодо вибору при проведенні багатофакторного експерименту кількості значущих факторів та кількості рівнів кожного фактора, а також рекомендації щодо вибору лінійних планів та планів другого порядку.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/148
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V82_P110-116.pdf277.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.