Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/168
Title: Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкісті ведучого валу
Other Titles: Определение зависимости режима движения рабочей среды в емкости со сложным движением от угловой скорости ведущего вала
The definition dependence of the mode of movement of the workspace in the capacity with a complex movement from angular velocity of the drive shaft
Authors: Панасюк, І. В.
Залюбовський, М. Г.
Keywords: каскадний
водоспадний режими руху сипкого середовища
каскадный
водопадный режимы движения сыпучей среды
cascade
waterfall modes of the granular fluid
Issue Date: 2015
Citation: Панасюк, І. В. Визначення залежності режиму руху робочого середовища у ємкості зі складним рухом від кутової швидкісті ведучого валу / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (82) : Серія "Технічні науки". - C. 43-51.
Abstract: Визначено взаємозв'язок між кутовою швидкістю ведучого валу машини та режимами руху сипкого робочого середовища в робочій ємкості машини для змішування та обробки деталей. Проведено 3D моделювання та кінематичний аналіз машини зі складним рухом робочої ємкості в САПР SolidWorks, застосовано методи швидкісної відеозйомки руху сипкого робочого середовища крізь прозорі стінки робочої ємкості за допомогою двох відеокамер, встановлених у взаємоперпендикулярних площинах.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/168
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів (ТБТМОП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V82_P043-051.pdf728.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.