Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/171
Title: Актуальні особливості розвитку сучасного шрифтового художнього плакату
Other Titles: Актуальные особенности развития современного шрифтового художественного плаката
Current features of development of modern font art poster
Authors: Затуловська, Г. А.
Keywords: плакат
шрифтові композиції
типографія
модернізм
постмодернізм
тенденції
плакат
шрифтовые композиции
типография
модернизм
постмодернизм
тенденции
poster
print composition
typography
modernism
postmodernism
trends
Issue Date: 2015
Citation: Затуловська, Г. А. Актуальні особливості розвитку сучасного шрифтового художнього плакату / Г. А. Затуловська // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (82) : Серія "Технічні науки". - C. 66-72.
Abstract: Досліджено явище шрифтового художнього плакату в світлі його сучасних тенденцій. Аналізуючи зразки плакатів кінця ХХ початку ХХI ст., прослідкувати певні тенденції змін композиційного і стилістичного характеру їх художнього оформлення. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань використано такі методи мистецтвознавчого дослідження, як метод порівняльного аналізу, метод аналізу композиційно-художньої виразності плакатних творів, історично-художній аналіз зразків мистецтва шрифтового плакату, шрифтової реклами, шрифтових композицій. Автор припускає, що основними напрямками розвитку шрифтового художнього плакату в найближчі роки стануть модернізм та постмодернізм, в крайніх їх вираженнях, а також еклектичне змішання різних стилів та видів мистецтва.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/171
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V82_P066-072.pdf286.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.