Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/184
Title: Проблемно-діагностична оцінка перспектив розвитку туристичної сфери регіону
Other Titles: Проблемно-диагностическая оценка перспектив развития туристической сферы региона
Problem-dіagnostic assesment of the tourism region development prospects
Authors: Ольшанська, О. В.
Богославець, О. Г.
Keywords: туристично-рекреаційний потенціал
інтенсифікація використання
оцінка можливостей
фактори розвитку
кадастр
контент-аналізу культурно-історичних ресурсів
туристическо-рекреационный потенциал
интенсификация использования
оценка возможностей
факторы развития
кадастр
контент-анализа культурно-исторических ресурсов
tourism and recreational potential
intensifying
assessment capabilities of factors
inventory
content analysis of cultural and historical resources
Issue Date: 2015
Citation: Ольшанська, О. В. Проблемно-діагностична оцінка перспектив розвитку туристичної сфери регіону / О. В. Ольшанська, О. Г. Богославець // Вісник КНУТД. - 2015. - № 1 (83) : Серія "Економічні науки". - C. 15-24.
Abstract: Проведена оцінка перспектив розвитку туристичної сфери регіону для планування в ньому туристично-рекреаційної діяльності. Застосовані найпоширеніші методи економічних досліджень, такі як метод системності, аналізу та синтезу. Для визначення ієрархічності територіальних таксономічних одиниць за вагомістю їх рекреаційного потенціалу, запропонована шкала оцінки рекреаційного потенціалу території. Оцінка потенціалу дозволила розширити можливості організації змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення населення і крім традиційних циклів туристично-рекреаційних процесів приділити більше уваги створенню тижневого та добового відпочинку.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/184
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра бізнес-економіки (БЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V83_P015-024.pdf283.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.