Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/308
Title: Перспективні тенденції застосування кольору в рамках конструктивно-функціональної проблематики дизайну
Authors: Гаркіна, А. І.
Чернявський, К. В.
Keywords: дизайн
аналіз психології кольору
проблематика дизайну
застосування кольору
гендерний аспект впливу
національно-культурний аспект
дизайн
анализ психологии цвета
проблематика дизайна
применение цвета
гендерный аспект воздействия
национально-культурный аспект
design
an analysis of a psychology of colour
problems within the design sphere
use of colour
the gender dimension of the impact
national and cultural aspect
Issue Date: 2015
Citation: Гаркіна А. І. Перспективні тенденції застосування кольору в рамках конструктивно-функціональної проблематики дизайну / А. І. Гаркіна, К. В. Чернявський // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 163-166.
Abstract: Сформовано цілісні уяви смаків споживачів, щодо рекламних повідомлень, на підставі гендерного аспекту та національно-культурних особливостей. Проаналізована важливість психології кольору, для правильного використання в рекламному повідомленні. В ході вивчення питання перспективних тенденцій застосування кольору, було досліджено, що психологія допомагає розробити таку рекламу, яка впливатиме не просто на людський розум, але і на почуття. Колір – це елемент, який за умови професійного використання може забезпечити ефективність реклами і, як наслідок, досягти поставлених цілей рекламодавця. Методика аналізу психології кольору допомагає вирішити конструктивно-функціональну проблематику дизайну в цілому, та в окремих сферах. Розглянуто семантику кольору в дизайні, та вивчено психофізіологічний вплив на споживача. Отримані результати сприятимуть створенню більш ефективних рекламних повідомлень. Реклама стає успішнішою і завдяки правильному використанню кольорів, які з часом стають фірмовою колірною гамою.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/308
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P163-166.pdf233.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.