Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/312
Title: Визначення рівня якості поліграфічної продукції від споживчих властивостей паперу
Authors: Зенкін, А. С.
Бобрусь, О. В.
Keywords: хмарність паперу
індекс формування
поліграфічна продукція
облачность бумаги
индекс формирования
полиграфическая продукция
paper cloudiness
forming index
polydiene products
Issue Date: 2015
Citation: Зенкін А. С. Визначення рівня якості поліграфічної продукції від споживчих властивостей паперу / А. С. Зенкін, О. В. Бобрусь // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 187-192.
Abstract: Розроблено моделі оцінок якості, що характеризують хмарність і виявлення міри впливу хмарності паперу на властивості, що характеризують якість друкарської продукції з розробкою рекомендацій поліграфістам по вибору паперу для оцінки характеристик якості паперу для поліграфічних виробництв. Досліджено папір з метою оцінки його хмарності. Розроблено програмно-алгоритмічного забезпечення для оцінки міри коливань параметрів, що характеризують якість друкарської продукції. Розроблений алгоритм для оцінки якості паперу дозволяє провести аналіз його основних властивостей та визначати його придатність до використанню для друку. Розроблені рекомендації про використання паперу, що характеризуються кількісними оцінками властивостей: оптичної щільності, білизни, фарбосприяття, контрасту, розтиску для друку на ньому конкретної продукції: текстові видання, ділова графіка, високохудожні видання і рекламна продукція. Проведені експериментальні дослідження виявили найбільш ефективний параметр, що характеризує хмарність паперу, а саме, індекс формування. Отримані моделі, і допустимі межі коливання властивостей паперу, лягли в основу кількісних оцінок якості паперу для її рекомендації до використання для конкретної друкарської продукції.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/312
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P187-192.pdf300.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.