Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/317
Title: Розроблення принципів і підходів до контролю якості процесу інструментального забезпечення на прикладі машинобудівного виробництва
Authors: Зенкін, А. С.
Овчаренко, О. В.
Keywords: контроль якості
інструментальне забезпечення
різальний інструмент
SADT і DFD-моделювання
контроль качества
инструментальное обеспечение
резальный инструмент
SADT и DFD-моделирование
control of quality
instrumental providing
cutting instrument
SADT and DFD- is a design
Issue Date: 2015
Citation: Зенкін А. С. Розроблення принципів і підходів до контролю якості процесу інструментального забезпечення на прикладі машинобудівного виробництва / А. С. Зенкін, О. В. Овчаренко // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 214-220.
Abstract: Розроблено рекомендації щодо забезпечення стабільності якості машин і підвищення ефективності виробничого процесу за рахунок підвищення якості управління інструментальним забезпеченням машинобудівного виробництва. Для підвищення якості управління інструментальним забезпеченням потрібний новий підхід, ґрунтований на принципах і методах логістики і побудований на інтеграції окремих ланок інструментального забезпечення (технології, економіки, методів планування і управління потоками) в єдину систему забезпечення машинобудівного виробництва різальним інструментом. Розроблено структурно-функціональне уявлення про прогнозування витрат, управління складськими запасами і обліку руху різального інструменту в ході здійснення виробничого процесу на основі сучасної методології системного аналізу і моделювання SADT і DFD. На основі розробленої моделі функціональних взаємодій в процесі забезпечення виробництва різального інструменту, була розроблена і впроваджена у виробництво система обліку руху інструменту в ході виробництва.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/317
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P214-220.pdf505.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.