Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/320
Title: Сучасні тенденції нормативно-правового забезпечення продукції органічного походження
Authors: Хімічева, Г. І.
Сокотун, Ж. В.
Keywords: продукція органічного походження
органік
законодавча та нормативна документація
нормативно-правове забезпечення
екологічне маркування
сертифікація
продукция органического происхождения
органик
законодательная и нормативная документация
нормативно-правовое обеспечение
экологическая маркировка
сертификация
the organic products
the legislation and regulatory support of the organic products
the legislation support of the organic products
the regulatory support of the organic products
organic
eco mark
eco label
ecological
certification
Issue Date: 2015
Citation: Хімічева Г. І. Сучасні тенденції нормативно-правового забезпечення продукції органічного походження / Г. І. Хімічева, Ж. В. Сокотун // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 232-239.
Abstract: Проаналізовано чинне законодавство в сфері виробництва продукції органічного походження і визначення шляхів подальшого його розвитку. Методологічною основою досліджень є методи систематизації, зіставлення, аналізу та елімінування, що дали змогу проаналізувати стан та перспективи розвитку законодавчо-нормативної бази в галузі виробництва продукції органічного походження в Україні та закордоном. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення продукції органічного походження, показано шляхи її удосконалення та обґрунтовано вимоги до продукції для отримання статусу органічна і безпечна. Запропоновано структурувати законодавчо-нормативну базу продукції органічного походження за рівнями документів, тобто поділити всі чинні документи на міжурядові рамкові стандарти, основоположні стандарти та міжнародні приватні стандарти. Надані рекомендації щодо застосування нормативних документів для продукції органічного походження та проаналізовані знаки її маркування, що є особливо важливим для споживача.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/320
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P232-239.pdf285.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.