Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/324
Title: Термоокислительная деструкция кож наполненный новым модифицированным аминоальдегидным олигомером
Authors: Кодиров, Т. Ж.
Содиков, Н. А.
Муродов, Т. Б.
Keywords: сечовина
уротропін
кротоновий альдегід
акрилова кислота
сірчана кислота
модифікація
аміноальдегідні олігомери
сечовини-формальдегід-кротоновий альдегідний олігомер
мочевина
уротропин
кротоновый альдегид
акриловая кислота
серная кислота
модификация
аминоальдегидные олигомеры
мочевино-формальдегид-кротоновый альдегидный олигомер
urea
urotropin
croton aldehyde
acrylic acid
sulfuric acid
modification
aldehyde oligomers
urea-formaldehyde-croton aldehyde oligomer
Issue Date: 2015
Citation: Кодиров Т. Ж. Термоокислительная деструкция кож наполненный новым модифицированным аминоальдегидным олигомером / Т. Ж. Кодиров, Н. А. Содиков, Т. Б. Муродов // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 262-268.
Abstract: Синтезовані нові модифіковані аміноальдегідні олігомери. Встановлено, що на властивості і структуру синтезованих аміноальдегідних олігомерів істотно впливають умови синтезу і, головним чином, співвідношення вихідних компонентів. ДТА методом доведено, що модифікація сечовини-формальдегід-кротонового альдегідного олигомера з акриловою кислотою сприяють підвищенню термоокислительной деструкції одержуваних продуктів. При цьому модифікатор - акрилова кислота міцно хімічно зв'язується з аміноальдегіднимі олигомерами яка призводить до термостійкості зразків шкір.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/324
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P262-268.pdf282.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.