Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/325
Title: Дослідження можливості синтезу наночастинок IN SITU для створення нанокомпозиційного текстильного матеріалу
Authors: Редько, Я. В.
Романкевич, Я. О.
Чвертка, Т. А.
Таран, А. О.
Keywords: нанокомпозиційний текстильний матеріал
наночастинки магнетиту
нанореактор
in situ
матриця текстильного матеріалу
нанокомпозиционный текстильный материал
наночастицы магнетита
нанореактор
in situ
матрица текстильного материала
nanocomposite textile material
nanoparticles of magnetite
nanoreactors
in situ
the matrix of textile material
Issue Date: 2015
Citation: Дослідження можливості синтезу наночастинок IN SITU для створення нанокомпозиційного текстильного матеріалу / Я. В. Редько, Я. О. Романкевич, Т. А. Чвертка, А. О. Таран // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 269-274.
Abstract: Досліджено та обґрунтувано можливості синтезу феромагнітних наночастинок in situ в матриці текстильного матеріалу різного сировинного складу для створення нанокомпозиційного феромісткого текстильного матеріалу. Пропонується застосування нового методу синтезу залізо-оксидних наночастинок in situ з урахуванням структурних особливостей волокон та нанотехнологічних процесів. Досліджено та проаналізовано надмолекулярні структури волокон, очікується, що аморфні області целюлозних та синтетичних волокон можуть бути нанореакторами за рахунок їх набухання в розчинах солей заліза для синтезу феромагнітних наночастинок in situ в матриці текстильного матеріалу. Запропоновано застосування матриці волокнистого матеріалу у якості нанореактора, який повинен стабілізувати розміри феромагнітних наночастинок, визначатиме їх просторове розміщення та магнітні характеристики.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/325
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P269-274.pdf272.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.