Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/352
Title: Нечітка модель оцінки кредитоспроможності позичальника (фізичної особи)
Authors: Ливада, В. М.
Олешко, Т. І.
Лещинський, О. Л.
Keywords: нечітка модель
кредитоспроможність
платоспроможність
лінгвістична змінна
нечеткая модель
кредитоспособность
платежеспособность
лингвистическая переменная
fuzzy model
creditworthiness
solvency
linguistic variable
Issue Date: 2015
Citation: Ливада В. М. Нечітка модель оцінки кредитоспроможності позичальника (фізичної особи) / В. М. Ливада, Т. І. Олешко, О. Л. Лещинський // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (85) : Серія "Економічні науки". - C. 45-49.
Abstract: Були використані принципи теорії нечітких множин і теорії штучних нейронних мереж для побудови нечіткої моделі, а також теорії імовірності та математичної статистики.Описано застосування нечіткої моделі для аналізу надійності позичальника.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/352
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V85_P045-049.pdf258.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.