Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/3628
Title: Математическая модель процессов массопереноса сорбента в диссипативной среде межфазовой области ТЭПВ
Authors: Шинкаренко, Ю. В.
Махайлец, В. А.
Issue Date: 2011
Citation: Шинкаренко Ю. В. Математическая модель процессов массопереноса сорбента в диссипативной среде межфазовой области ТЭПВ [Текст] / Ю. В. Шинкаренко, В. А. Махайлец // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2011. - № 6 (62). - C. 77-82.
Abstract: У статті розглянуті процеси массопереносу гігроскопічної речовини в межфазової електропровідної області на межі розподілу твердої та газоподібної фаз під дією накладення електричного й магнітного полях. Показано, що явище массопереносу сорбенту також є одним з факторів обмеження ресурсу первинного перетворювача вологості газових середовищ.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/3628
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File SizeFormat 
V62_P077-082.pdf916.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.