Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/465
Title: Композиційні засади програмістської діяльності
Authors: Горєлов, А. В.
Редько, І. В.
Яганов, П. О.
Keywords: повнота обчислювальних функцій
проблема повноти в ППА
повна система
пари натуральних чисел
чр-функції
чр-предикати
полнота вычислимых функций
проблема полноты в ППА
полная система
пары натуральных чисел
чр-функции
чр-предикаты
fullness of calculable functions
fullness problem in PPA
complete system
pairs of natural numbers
pr-functions
pr-predicates
Issue Date: 2015
Citation: Горєлов А. В. Композиційні засади програмістської діяльності / А. В. Горєлов, І. В. Редько, П. О. Яганов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 11-19.
Abstract: Розроблено технологічні засади генезису рішень програмістських задач. Проведені в роботі дослідження базуються на алгебраїчних методах дослідження програм та методах композиційного програмування. Основу останніх складають програмні алгебри, носіями яких є спеціальні класи функцій, а операціями – композиції, що представляють собою абстракції від засобів синтезу програм. У рамках програмних алгебр строго ставляться та вирішуються проблеми повноти в класах обчислюваних функцій, що займають одне з чільних місць в програмістській проблематиці. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є представлений у роботі метод, що викладений у вигляді ряду оригінальних тверджень, лем та теорем. За допомогою запропонованого в роботі метода була отримана повна система алгебри для множини пар натуральних чисел. В роботі запропоновано універсальній метод вирішення проблем повноти в примітивних програмних алгебрах (ППА) над різними класами обчислюваних функцій. Результати можуть бути використанні при дослідженні алгебраїчних характеристик різних класів обчислюваних функцій в задачах формалізації семантик мов програмування.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/465
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P011-019.pdf316.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.