Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/467
Title: Динамічні навантаження рукавичних автоматів та програма для їх розрахунку
Authors: Щербань, В. Ю.
Чабан, О. В.
Піпа, Б. Ф.
Keywords: рукавичний автомат
пуск рукавичних автоматів
інерційність обертальних мас механічної системи
динамічні навантаження
програма для розрахунку динамічних навантажень
перчаточный автомат
пуск перчаточных автоматов
инерционность вращающихся масс механической системы
динамические нагрузки
программа для расчета динамических нагрузок
glove machine
start glove machines
the inertia of the rotating masses of the mechanical system
dynamic loads
a program for calculating the dynamic loads
Issue Date: 2015
Citation: Щербань В. Ю. Динамічні навантаження рукавичних автоматів та програма для їх розрахунку / В. Ю. Щербань, О. В. Чабан, Б. Ф. Піпа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 81-88.
Abstract: Використані сучасні методи теорії динаміки механічних систем з пружними в’язями та теорії програмування. На основі аналізу динаміки механічних систем з пружними в’язями, зумовленої інерційністю обертальних мас, розроблено алгоритм розрахунку динамічних навантажень, що виникають під час пуску рукавичних автоматів та в’язальних машин, розрахункова динамічна модель яких зводиться до тримасової динамічної моделі із першою ведучою масою. Враховуючи значну трудомісткість розрахунків динамічних навантажень, автори пропонують розроблену ними спеціальну програму, за допомогою якої можливо не тільки визначити величину динамічних навантажень рукавичних автоматів та інших типів в’язальних машин, а й оперативно вирішити задачу аналізу впливу їх параметрів на величину пускових навантажень, а також вирішити проблему оптимізації параметрів з умови мінімізації динамічних навантажень механічних систем, динамічна модель яких представлена у вигляді тримасової системи.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/467
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра інформаційних технологій проектування (ІТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P081-088.pdf439.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.