Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/468
Title: Фізико-хімічні та електрохімічні характеристики Li4Ti5O12 отриманого цитратним методом
Authors: Паньок, О. В.
Косилов, В. В.
Барсуков, В. З.
Keywords: літій-іонний акумулятор
анодний матеріал
Li 4 Ti 5 O 12
золь-гель синтез
цитратний метод
піроліз
термообробка шихти
зарядно-розрядні характеристики
вольт-амперні характеристики
литий-ионный аккумулятор
анодный материал
Li 4 Ti 5 O 12
золь-гель синтез
цитратный метод
пиролиз
термообработка шихты
зарядно-разрядные характеристики
вольт-амперные характеристики
lithium-ion battery
anode material
Li 4 Ti 5 O 12
sol-gel synthesis
citric acid method
pyrolysis
heat treatment
galvanostatic characteristics
potentiodynamic characteristics
Issue Date: 2015
Citation: Паньок О. В. Фізико-хімічні та електрохімічні характеристики Li4Ti5O12 отриманого цитратним методом / О. В. Паньок, В. В. Косилов, В. З. Барсуков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 89-100.
Abstract: Досліджено зразки Li 4 Ti 5 O 12, отриманих цитратним методом, та впливу проміжного піролізу шихти в потоці аргону на їхні фізико-хімічні та електрохімічні властивості. Використано фізико-хімічні та електрохімічні методи аналізу. Синтезовано цитратним методом зразки Li 4 Ti 5 O 12. Було встановлено, що зміна тривалості і умов піролізу дає можливість додатково регулювати фізико-хімічні властивості синтезованих зразків, для досягнення поліпшень в електрохімічній поведінці зразків Li 4 Ti 5 O 12 як анодного матеріалу літій-іонного акумулятора (ЛІА). Вперше було досліджено вплив умов піролізу на електрохімічні та фізикохімічні властивості титанату літію. Використання піролізу та зміна його умов і тривалості призводить до поліпшення електрохімічних характеристик Li 4 Ti 5 O 12 як анодного матеріалу ЛІА.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/468
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P089-100.pdf620.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.