Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/484
Title: Дослідження нормативно-правового забезпечення оцінки якості туристичної послуги
Authors: Хімічева, Г.І.
Михалко, А. О.
Keywords: туристична послуга
законодавча та нормативна документація
оцінка якості
туристическая услуга
законодательная и нормативная документация
оценка качества
tourism services
legal and regulatory documentation
quality assessment
Issue Date: 2015
Citation: Хімічева Г.І. Дослідження нормативно-правового забезпечення оцінки якості туристичної послуги / Г.І. Хімічева, А. О. Михалко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 194-201.
Abstract: Методологічною основою досліджень є принципи та підходи TQM та методи систематизації, зіставлення, аналізу, що дали змогу проаналізувати чинні нормативно-правові документи з позицій комплексності туристичної послуги. Проведено аналіз нормативно-правового забезпечення оцінки якості туристичної послуги та показано шляхи його удосконалення. Доведено, що туристична послуга має комплексний характер, тому нормативно-правову базу для оцінки її якості доцільно структурувати за сферами сервісу (транспортування, харчування, розміщення та ін.). Такий підхід дозволить споживачеві більш об’єктивно визначити якість туристичної послуги в цілому. Надані рекомендації щодо структурування нормативних документів дозволяють виділити «слабкі» та «сильні» сторони структурних складових туристичного продукту, що є особливо важливим для потенційного споживача на етапі вибору туристичного агентства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/484
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P194-201.pdf284.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.