Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/488
Title: Електрохімічний синтез оксидних сполук кобальту
Authors: Власенко, Н. Є.
Потаскалов, В. А.
Тарасенко, Н. В.
Плаван, В. П.
Keywords: сполуки кобальту
електрохімічний синтез
катодні матеріали
хімічні джерела струму
термогравіметричний аналіз
соединения кобальта
электрохимический синтез
катодные материалы
химические источники тока
термогравиметрический анализ
cobalt compounds
electrochemical synthesis
cathode materials
electrochemical cells
thermogravimetric analysis
Issue Date: 2015
Citation: Електрохімічний синтез оксидних сполук кобальту / Н. Є. Власенко, В. А. Потаскалов, Н. В. Тарасенко, В. П. Плаван // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 215-219.
Abstract: Ця робота присвячена вивченню складу і структури порошкоподібних сполук кобальту з метою визначення можливості їх застосування для літієвих ХДС. Були синтезовані оксидні сполуки кобальту електрохімічним способом з розчину фторвмісного електроліту. Методами хімічного, рентгенівського і термогравіметричного аналізу визначили, що кобальт, що утвориться в результаті неповного відновлення, являє собою оксидно-гідроксидні сполуки цього металу із сильно невпорядкованою структурою. Вивчені властивості порошкоподібних сполук кобальту, осаджених електрохімічним методом із фторовмістних електролітів. Ці сполуки можуть знайти застосування в якості каталізаторів, катодних матеріалів в ХДС, тонкошарових літієвих акумуляторах та ін.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/488
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P215-219.pdf260.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.