Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/492
Title: Визначення принципів біонічного формоутворення в проектуванні сучасних колекцій одягу
Authors: Абраамян, А. А.
Гаракян, Н. С.
Николаєва, Т. В.
Keywords: біонічне формоутворення
стиль
побудова форми
естетичність
ергономічність
біоніка
біоаналог
структура
колорит
фактура
модель
бионическое формообразование
стиль
построение формы
эстетичность
эргономичность
бионика
биоаналог
структура
колорит
фактура
модель
bionic formation
style
building form
aesthetics
ergonomics
bionics
bioanaloh
structure
color
texture
model
Issue Date: 2015
Citation: Абраамян А. А. Визначення принципів біонічного формоутворення в проектуванні сучасних колекцій одягу / А. А. Абраамян, Н. С. Гаракян, Т. В. Николаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 240-247.
Abstract: В статті проведений аналіз принципів біонічного формоутворення як основних складових проектної діяльності. Визначено поняття гармонійності форми, її сутності, залежно від поставлених завдань застосування біонічних принципів формоутворення в художньому моделюванні сучасних колекцій одягу. В проведенні наукової роботи використано сучасні методи наукових досліджень, а саме літературно-аналітичний, системно-структуровий, біонічний та морфологічний аналіз, метод класифікацій структурних ознак тектонічної побудови форми. В результаті проведених досліджень визначено ряд об’єктивних факторів, що дозволяють із максимальною користю й ефективністю застосовувати біоаналоги в формуванні предметного середовища, зберігаючи при цьому необхідний баланс і композиційну цілісність із навколишньою природою. В роботі визначено принципи побудови гармонійних форм, колориту та орнаментації моделей в сучасних колекціях одягу спроектованих за мотивами біоаналогів. З наукової точки зору визначено принципи аналізу біооб’єктів, виявлено головні етапи проведення біонічного аналізу та морфологічного синтезу форм сучасного одягу з покращеними естетичними та ергономічними властивостями. Pезультати проведених досліджень були використані в створенні колекцій сучасного жіночого одягу, з виразними художньо-композиційними властивостями, на основі обраного творчого джерела-біоаналога.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/492
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P240-247.pdf871.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.