Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/500
Title: Специфіка впливу шрифтових композицій в рекламі на психофізіологічний стан людини
Authors: Яремова, М. П.
Чернявський, К. В.
Keywords: реклама
психофізіологія людини
графічний дизайн
стереотипне сприйняття
типографіка
шрифтові композиції
текст
вплив на свідомість
увага споживача
спрощення форм
реклама
психофизиология человека
графический дизайн
стереотипное восприятие
типографика
шрифтовые композиции
текст
влияние на сознание
внимание потребителя
упрощение форм
advertising
human psychophysiology
graphic design
stereotypical perception
typography
font design
text
influence on consciousness
attention of the consumer’s attention
simplifying of shapes
Issue Date: 2015
Citation: Яремова М. П. Специфіка впливу шрифтових композицій в рекламі на психофізіологічний стан людини / М. П. Яремова, К. В. Чернявський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 292-295.
Abstract: Виявлено специфіку сприйняття людиною інформації, її привернення уваги до рекламного повідомлення з використанням шрифтових композицій. Проаналізовано співвідношення реакції споживача на естетичний вигляд шрифтів, спрощених форм у різних їх варіаціях. Основний акцент зроблений на аналізі ключових моментів захоплення уваги. Узагальнено основні дані про властивості сприйняття зором зображень і тексту, що на практиці складають необхідні основоположні принципи вдалого дизайну. Виявлено залежність впізнавання образів від закладених у свідомості стереотипів, з якими порівнюються дані, отримані зором. Досліджено методи комбінації змістовного тексту із ілюстраціями, його спрощення на основі сучасних поглядів споживача із врахуванням можливих тенденцій в майбутньому. При опрацюванні проблематики побудови дизайну шрифтових композицій знайдено шляхи задоволення естетичного ідеалу дійсних потреб людини за допомогою наукової методології і знань з впливу на психофізіологічний стан людини.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/500
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P292-295.pdf248.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.