Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/508
Title: Систематизація кількісних методів прогнозування кон'юнктури ринку в маркетингових дослідженнях
Authors: Яренко, А. В.
Keywords: методи прогнозування
кон’юнктура ринку
екстраполяція
згладжування за експонентою
гармонійні ваги
дисперсійний аналіз
кореляційно-регресійний аналіз
методы прогнозирования
конъюнктура рынка
экстраполяция
сглаживание по экспоненте
гармоничные веса
дисперсионный анализ
корреляционно-регрессионный анализ
methods of forecasting
market conditions
extrapolation
smoothing exponentially
harmonious weight
analysis of variance
correlation and regression analysis
Issue Date: 2015
Citation: Яренко А. В. Систематизація кількісних методів прогнозування кон'юнктури ринку в маркетингових дослідженнях / А. В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 11-18.
Abstract: При проведенні досліджень були використані загальнонаукові та спеціальні методи прогнозування: екстраполяція тренду, згладжування за експонентою, дисперсійного аналізу, кореляційно-регресійного аналізу, авторегресії та автокореляції, концептуального аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо. Результати дослідження надають змогу визначати основні кількісні методи прогнозування розвитку кон’юнктури ринку при проведенні маркетингових досліджень. Визначена систематизація виділяє методи прогнозування, які найбільше застосовуються у маркетингу. Розроблено систематизацію кількісних методів прогнозування розвитку кон’юнктури ринку, яку можна застосовувати у маркетинговій діяльності вітчизняних підприємств при просуванні продукції на різноманітних ринках.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/508
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P011-018.pdf242.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.