Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/512
Title: Науково-методичні проблеми практичної підготовки студентів спеціальності
Authors: Баранова, А. І.
Ніколаєва, Т. В.
Keywords: фахові компетентності
практична підготовка
знання
навички
зміст
структура
проект
презентація
профессиональные компетентности
практическая подготовка
знания
навыки
содержание
структура
проект
презентация
professional competence
practical training
knowledge
skills
content
structure
project presentation
Issue Date: 2015
Citation: Баранова А. І. Науково-методичні проблеми практичної підготовки студентів спеціальності "Дизайн" / А. І. Баранова, Т. В. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 102-109.
Abstract: В роботі використані сучасні методики системно-структурового та літературно-аналітичного аналізу, методи класифікації змістовних модулів практичної підготовки та асоціативні методи розробки завдань проектної підготовки. Проведено аналіз вимог до змісту та структури етапів практичної підготовки майбутніх дизайнерів, визначено оптимальні варіанти компетентнісних вимог та відповідних практичних завдань для здобуття фахової освіти. З наукової точки зору визначено зміст та структуру практичної підготовки студентів, як фундаментальної бази для розвитку навичок до проектної та науково-дослідницької діяльності, на основі отриманих в процесі навчання теоретичних знань. В результаті виконання науково-методологічних досліджень, підготовлено наскрізну програму практичної підготовки студентів спеціальності «Дизайн» (художнє моделювання костюма), з урахуванням вимог до рівня фахових компетентностей.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/512
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P102-109.pdf517.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.