Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/514
Title: Особливості відображення податкового зобов'язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками
Authors: Скрипник, М. І.
Безверхий, К. В.
Стронська, А. Г.
Keywords: облік
податок на додану вартість
єдиний реєстр податкових накладних
покупці та замовники
розрахунки
податкове зобов’язання
учет
налог на добавленную стоимость
единый реестр налоговых накладных
покупатели и заказчики
расчеты
налоговое обязательство
accounting
value added tax
uniform register of tax invoices
buyers and customers
payments
tax liability
Issue Date: 2015
Citation: Скрипник М. І. Особливості відображення податкового зобов'язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками / М. І. Скрипник, К. В. Безверхий, А. Г. Стронська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 19-26.
Abstract: Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання особливостей відображення податкового зобов’язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками. Отриманий результат буде корисним для застосування суб'єктами господарювання усіх організаційно-правових форм, що є платниками податку на додану вартість. Авторами проаналізовано законодавчі інновації в контексті особливостей відображення податкового зобов’язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками. Сформовано комплекс методологічних складових бухгалтерського обліку в частині відображення податкового зобов’язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині відображення податкового зобов’язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками. Практичне значення отриманих результатів полягає в прикладній спрямованості теоретико-методологічних положень, рекомендацій щодо відображення податкового зобов’язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками, наведених у статті, використання яких підвищує рівень достовірності економічно вагомих даних.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/514
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P019-026.pdf470.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.