Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/515
Title: Рейтингова оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
Authors: Голік, В. В.
Keywords: конкурентоспроможність
сільськогосподарські підприємства
рейтингова оцінка
інтегральний показник
показники конкурентоспроможності
конкурентоспособность
сельскохозяйственные предприятия
рейтинговая оценка
интегральный показатель
показатели конкурентоспособности
competitiveness
agricultural enterprises
rating estimation
integral index
indicators of competitiveness
Issue Date: 2015
Citation: Голік В. В. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В. В. Голік // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 27-37.
Abstract: Використаний загальновідомий метод рейтингової оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств з визначенням групових та інтегрального показників і застосуванням комплексної системи показників результатів діяльності підприємств. Рівень конкурентоспроможності підприємств визначено як відношення відстані між «еталоном» і «антиеталоном» до відстані між векторами стандартизованих показників діяльності підприємств і «антиеталоном». У ході здійснення оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сформовано комплексну систему показників основних аспектів діяльності сільськогосподарських підприємств із різною спеціалізацією, які характеризують конкурентні позиції на ринку, економічну ефективність діяльності, виробничий потенціал і фінансовий стан підприємств; визначено групові й інтегральні показники конкурентоспроможності досліджуваних підприємств у динаміці за три роки. Сформовано комплексну систему показників основних аспектів діяльності сільськогосподарських підприємств із різною спеціалізацією. Запропонована комплексна система показників дозволяє проводити ефективну рейтингову оцінку рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств із різною спеціалізацією.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/515
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P027-037.pdf342.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.