Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/516
Title: Методика аналізу фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва
Authors: Ткачик, Д. В.
Keywords: фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва
горизонтально-вертикальний аналіз
показники балансу
структура та динаміка статей балансу
финансовая отчетность субъекта малого предпринимательства
горизонтально-вертикальный анализ
показатели баланса
структура и динамика статей баланса
financial statement of a small business entity
horizontal-vertical analysis
indicators of the Balance
structure and dynamics of the balance sheet items
Issue Date: 2015
Citation: Ткачик Д. В. Методика аналізу фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва / Д. В. Ткачик // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 38-42.
Abstract: В процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи - індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння, та спеціальні методи економічного аналізу - табличний, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць. Виконано горизонтально-вертикальний аналіз Балансу суб’єкта малого підприємництва, за висновками якого зроблено оцінку економічного стану підприємства. Проведене дослідження за допомогою горизонтально-вертикального аналізу відображає позитивну чи негативну динаміку кожного з показників Балансу та визначає їх вплив на економічний стан суб’єкта малого підприємництва. Аналіз може бути використано у навчальному процесі для наглядного представлення інформації студентам на конкретному прикладі при вивченні дисциплін економічного профілю.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/516
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P038-042.pdf220.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.