Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/519
Title: Моделювання процедур аналізу основних засобів підприємства
Authors: Бунда, О. М.
Дудченко, Л. І.
Keywords: модель
моделювання
аналіз
основні засоби
модель
моделирование
анализ
основные средства
model
modeling
analysis
fixed assets
Issue Date: 2015
Citation: Бунда О. М. Моделювання процедур аналізу основних засобів підприємства / О. М. Бунда, Л. І. Дудченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 59-67.
Abstract: Для забезпечення досягнення поставленої мети в статті використовувались наступні методи: індукція, дедукція, групування, класифікація, порівняння. В ході проведеного дослідження охарактеризовано поняття «модель», «моделювання», висвітлено моделювання аналітичних процедур щодо основних засобів підприємства. Наукова новизна статті полягає в удосконаленні класифікації моделей аналізу основних засобів підприємства. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування запропонованих видів моделей дозволить значно підвищити ефективність процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/519
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P059-067.pdf231.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.