Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/521
Title: Управління ефективністю діяльності підприємства як важлива складова успішного ведення бізнесу
Authors: Жулай, Г. С.
Keywords: управління
ефективність
діяльність підприємства
управление
эффективность
деятельность предприятия
management
efficiency
company’s activity
Issue Date: 2015
Citation: Жулай Г. С. Управління ефективністю діяльності підприємства як важлива складова успішного ведення бізнесу / Г. С. Жулай // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (87) : Серія "Економічні науки". - C. 73-80.
Abstract: У процесі дослідження використанні основні положення системного підходу, сучасних теорій економічної думки. Конкретні наукові результати одержано з використанням загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. У статті визначені й охарактеризовані основні напрями управління ефективністю діяльності підприємств. Обґрунтовано необхідність управління ефективністю діяльності підприємств із позиції системного підходу. У результаті проведеного дослідження окреслено основні методичні підходи та принципи ведення бізнесу в контексті управління ефективністю діяльності підприємства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/521
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V87_P073-080.pdf272.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.