Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/559
Title: Професійна діяльність викладача з огляду на «Гігієнічну класифікацію праці»
Authors: Фортуненко, К. К.
Клапцов, Ю. В.
Keywords: викладач
«Гігієнічна класифікація праці»
напруженість
трудовий процес
навантаження
преподаватель
«Гигиеническая классификация труда»
напряженность
трудовой процесс
нагрузка
teacher
Issue Date: 2015
Citation: Фортуненко К. К. Професійна діяльність викладача з огляду на «Гігієнічну класифікацію праці» / К. К. Фортуненко, Ю. В. Клапцов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 132-137.
Abstract: Визначено напруженість праці викладача згідно «Гігієнічної класифікації праці». Застосовано методику оцінки напруженості трудового процесу педагога та результати дослідження на основі опитування викладачів. Оцінювання напруженості трудового процесу було проведено за 12 основними показниками відповідно до «Гігієнічної класифікації праці» і кінцева оцінка напруженості праці встановлювалась за показником, який має найвищий ступінь напруженості. На підставі аналізу фактичного робочого навантаження викладачів встановлено недотримання режиму їх праці та відпочинку за рахунок нерівномірного тижневого навантаження, відсутності обґрунтованої регламентації позанавчальної роботи. В результаті проведеного дослідження було визначено професійну діяльність викладача за показниками, що характеризують інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження та режим праці.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/559
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів (ТБТМОП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P132-137.pdf239.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.