Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/560
Title: Застосування стандартів ДСТУ ISO 9001:2016 для побудови систем управління якості ВНЗ
Authors: Хімічева, Г. І.
Сокотун, Ж. В.
Keywords: система управління якістю
сертифікація
ВНЗ
ДСТУ ISO 9001:2016
ризик-менеджмент
система управления качеством
сертификация
вуз
ДСТУ ISO 9001:2016
риск-менеджмент
quality management system
certification
higher education
ISO 9001:2016
risk management
Issue Date: 2015
Citation: Хімічева Г. І. Застосування стандартів ДСТУ ISO 9001:2016 для побудови систем управління якості ВНЗ / Г. І. Хімічева, Ж. В. Сокотун // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 138-144.
Abstract: Методологічною основою досліджень є методи порівняльного аналізу та елімінування, що дали змогу проаналізувати вимоги нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2016 та виявити особливості його застосування для побудови системи якості ВНЗ. Проведено аналіз вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2016, показано шляхи його застосування для побудови системи управління якістю ВНЗ, особлива увага приділена таким новим елементам як ризик-менеджмент. Запропоновано при побудові системи управління якістю ВНЗ застосовувати інтегрований підхід, суть якого полягає у мультиплікативному або адитивному об’єднанні вимог стандартів ДСТУ ISO 9001:2016 та ISO 31000:2009. Даний підхід дозволить ефективно управляти ризиками ВНЗ і, тим самим, буде слугувати методичною основою для впровадження системи ризик-менеджменту. Надані рекомендації щодо застосування вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2016 та наведено алгоритм побудови і сертифікації системи управління якістю ВНЗ.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/560
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P138-144.pdf381.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.