Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/563
Title: Модифікація текстильного матеріалу шляхом синтезу наночастинок IN SITU для надання магнітних властивостей
Authors: Редько, Я. В.
Романкевич, О. В.
Keywords: текстильний матеріал
наночастинки
синтез in situ
текстильный материал
наночастицы
синтез in situ
textile material
nanoparticle
synthesis in situ
Issue Date: 2015
Citation: Редько Я. В. Модифікація текстильного матеріалу шляхом синтезу наночастинок IN SITU для надання магнітних властивостей / Я. В. Редько, О. В. Романкевич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 158-163.
Abstract: Розроблений спосіб створення нанокомпозиційного текстильного матеріалу з урахуванням структурних особливостей волокон та нанотехнологічних процесів. Використані класичні методи хімічної технології текстильних матеріалів. Експериментально визначені залежності кількості синтезованих наночастинок магнетиту і намагніченості насичення волокнистих матеріалів різного сировинного складу; встановлені умови та розроблено спосіб створення магнітного текстильного матеріалу в процесі його модифікації шляхом синтезу наночастинок in situ для надання магнітних властивостей. Вперше створено магнітний текстильний матеріал, що містить наночастинки магнетиту із застосуванням нових підходів та методів. Практична значимість полягає у забезпеченні комплексу властивостей, які включають магнетизм і екранування від електромагнітного випромінювання.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/563
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P158-163.pdf274.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.