Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/566
Title: Дослідження можливостей використання орнаментальних контрапунктів та колориту графіті в проектуванні сучасних колекцій молодіжного одягу
Authors: Вацак, К. Л.
Ніколаєва, Т. В.
Keywords: графіті
елемент зображення
структура
колорит
орнаментальний контрапункт
принти
форма
оздоблення
граффити
элемент изображения
структура
колорит
орнаментальный контрапункт
принты
форма
отделка
graffiti
image element
structure
color
ornamental counterpoint
prints
shape
finish
Issue Date: 2015
Citation: Вацак К. Л. Дослідження можливостей використання орнаментальних контрапунктів та колориту графіті в проектуванні сучасних колекцій молодіжного одягу / К. Л. Вацак, Т. В. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 177-182.
Abstract: Мета роботи полягає у визначенні естетичних характеристик сучасного напрямку молодіжного мистецтва – графіті, виявленні головних композиційних ознак колориту, форми та орнаментальних контрапунктів, їх гармонійного поєднання в проектуванні колекцій одягу для молоді. В проведенні наукових досліджень використано сучасні методики візуально-аналітичного, системно-структурного та морфологічного аналізу, методи класифікації художньо-композиційних ознак побудови структури та форм елементів графіті. В роботі визначено естетичну складову сучасного молодіжного мистецтва графіті, досліджено різноманітні варіанти стилів, типів малюнків, колориту та орнаменту, запропоновано їх класифікацію та методи використання в сучасних формах молодіжного костюма. Наукова новизна полягає у визначенні доцільності використання концепції форми, стилю, колориту та орнаментальних контрапунктів мистецтва графіті в проектуванні перспективних форм молодіжного одягу. Практичне значення дослідницької роботи полягає в розробці пропозицій стилізації художньо-композиційних елементів сучасного молодіжного мистецтва графіті, їх використання в створенні нових принтів для тканин та оздоблюваних елементів перспективних моделей одягу для молоді.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/566
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P177-182.pdf888.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.