Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/569
Title: Композиційні архетипи, як основа світового сприйняття історичного центру м. Харкова
Authors: Коваленко, В. В.
Keywords: архетип
композиція
місто
архітектурні комплекси
історичний центр
відкриті міські простори
просторові границі
композиційні елементи
архетип
композиция
город
архитектурные комплексы
исторический центр
открытые городские пространства
пространственные границы
композиционные элементы
archetype
composition
city
architectural complexes
historical center
urban open space
spatial boundaries
compositional elements
Issue Date: 2015
Citation: Коваленко В. В. Композиційні архетипи, як основа світового сприйняття історичного центру м. Харкова / В. В. Коваленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 189-196.
Abstract: Під час проведення дослідження застосовано метод критичного аналізу наукової і методичної літератури, а також здійснено опрацювання практичного та історичного досвіду. У контексті статті, місто розглядається як самостійна, натхненна сутність. У рамках статті пропонується визначення поняття архетипу та встановлення його генезису. Наводиться детальний опис сучасного міста Харків у якості адміністративного центру історико-географічної області України. Визначено основні типи архетипів та проведено їх компонування. Досліджено приналежність архетипів до м. Харкова та здійснено обґрунтування обраних типів. Розкрито основні архітектурні комплекси міста. Уперше проводиться розмежування приналежності виділених архетипів до м. Харкова та наводиться детальне обґрунтування вибору. Результати роботи можуть бути використанні архітекторами та будівниками-планувальниками у якості основи щодо реконструкції міста.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/569
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P189-196.pdf334.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.