Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/571
Title: Вдосконалення тектонічної структури та колориту костюма на основі вивчення симбіозу архітектурних та садово-паркових форм крізь призму робіт Лукаса Кранаха старшого
Authors: Горбатюк, І. І.
Ніколаєва, Т. І.
Кудрявцева, Н. І.
Keywords: еко-архітектура
тектонічна структура
живопис
архітектура
урбаністичний стиль
декоративні елементи
форма
конструкція
эко-архитектура
тектоническая структура
живопись
архитектура
урбанистический стиль
декоративные элементы
форма
конструкция
eco-architecture
tectonic structure
painting
architecture
urban style
decorative elements
shape
design
Issue Date: 2015
Citation: Горбатюк І. І. Вдосконалення тектонічної структури та колориту костюма на основі вивчення симбіозу архітектурних та садово-паркових форм крізь призму робіт Лукаса Кранаха старшого / І. І. Горбатюк, Т. І. Ніколаєва, Н. І. Кудрявцева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 203-210.
Abstract: Вдосконалено взаємозв’язок системи «людина-середовище», а саме тектонічну структуру і колорит костюма на основі дослідження природних та архітектурних форм. Дослідження базувалося на положеннях системного підходу до дизайн-проектування одягу: літературно-аналітичному методі, морфологічному аналізі, методі фокальних об’єктів, асоціативних стилізаціях. За результатами передпроектного аналізу об’єктів дослідження, з використанням наукових методик, було визначено провідні силуети, лінії членувань форми, пропорційне співвідношення її елементів, сформовано кольорову гаму та декоративне і орнаментальне наповнення форм одягу. Наукова новизна полягає в актуальному поєднанні наукових методів та підходів до об’єктів дослідження для проектування сучасного одягу на основі асоціативного аналізу природних та архітектурних форм. На основі результатів дослідження розроблено колекцію молодіжного жіночого одягу сезону весна – літо з вдосконаленими тектонічними характеристиками, колоритом та асоціативними якостями.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/571
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P203-210.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.