Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/572
Title: Вдосконалення тектонічної структури та пластики костюма на основі вивчення авангардної течії «Футуризм»
Authors: Кацимон, М. О.
Ніколаєва, Т. І.
Кудрявцева, Н. І.
Keywords: футуристичний стиль
аеродинамічна форма
пластична форма
тектоніка
архітектура
модуль
конструкція
структура форми
футуристический стиль
аэродинамическая форма
пластичная форма
тектоника
архитектура
модуль
конструкция
структура формы
futuristic style
aerodynamic shape
plastic mold
tectonics
architecture
module of design
the structure forms
Issue Date: 2015
Citation: Кацимон М. О. Вдосконалення тектонічної структури та пластики костюма на основі вивчення авангардної течії «Футуризм» / М. О. Кацимон, Ніколаєва Н. І. Кудрявцева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 211-219.
Abstract: Виявлено та проаналізовано пластичні та тектонічні особливості будови архітектурних форм в «футуристичному» стилі та розроблено системний підхід до проектування колекції жіночого одягу з вдосконаленими тектонічними та пластичними характеристиками. Дослідження являє собою комплекс загально - наукових принципів: метод соціологічного опитування був проведений для виявлення переважаючих складових елементів форми; системно - структурний аналіз дозволив визначити систему взаємопов'язаних елементів; морфологічний аналіз проводився з метою дослідження складових елементів внутрішнього заповнення площин форми; проаналізовано геометричні та обтічні аеродинамічні форми, формовані поверхні площин, принципи будови модульних конструкцій, які притаманні футуристичній архітектурі. На основі комплексного підходу до художнього проектування одягу було розроблено колекцію сучасного жіночого одягу, з елементами футуристичної архітектури. Дослідження обраної теми дало можливість вдосконалення нового підходу до визначення конструктивних особливостей та модульної будови складових елементів костюма в художньому проектуванні, які базуються на поступовому аналізі всіх видів інформації (текстова, ілюстративна, відеоматеріали). Досліджений матеріал може застосовуватись в роботі фахівців, що працюють в сфері дизайну та проектування (дизайнери, стилісти, художники). На основі проведених досліджень розроблено перспективну колекцію одягу, що має вдосконалену тектонічну структуру та високий рівень естетичної привабливості.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/572
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P211-219.pdf785.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.